PODVOZJE IN POGON

podvozje in pogon

MOST – prednji in zadnji 

Zadnja prema je samo eden izmed mnogih tehničnih  izrazov. V praksi se za avtomobilski most namreč uporabljajo različni nazivi.  Lastniki vozil, servisni svetovalci, avtomehaniki,  avtokleparji.  Mehaniki uporabljajo različne nazive, najpogostejši so:

Prema prednja,
Prema zadnja, 
nosilec vzmetenja, 
nosilec agregata,
most prednji ,
most zadnji, 
pomožni okvir, 
telo osi,
nosilec osi,
vzmetna prema. 

Vsa poimenovanja avtodelov so pravzaprav primerna in ustrezna. Mi bomo v nadaljevanju uporabljali  izraz most. Vozilo ima v svoji konstrukciji karoserije pritrjena dva mosta. Prednjega in zadnjega. 

Prednji most praviloma drži prednje obese, vilice in stabilizator. Vedno je na prednji most pritrjen tudi motor – agregat. Pritrditev je izvedena z nosilci motorja. Ti so izdelani na način, da je med ohišjem nosilca in sredino nosilca oziroma pušo vstavljena guma. Ta prepreči prenos tresljajev motorja na karoserijo in obratno. Nosilci so avtodeli, ki so  praviloma v večini primerov izdelani iz aluminijaste zlitine in kombinacije jekla (puše). Nosilci so vez med motorjem – agregatom in karoserijo avtomobila.

Most prednji

Prednji most praviloma drži prednje obese, vilice in stabilizator. Vedno je na prednji most pritrjen tudi motor – agregat. Pritrditev je izvedena z nosilci motorja. Ti so izdelani na način, da je med ohišjem nosilca in sredino nosilca oziroma pušo vstavljena guma. Ta prepreči prenos tresljajev motorja na karoserijo in obratno. Nosilci so praviloma v večini primerov izdelani iz aluminijaste zlitine in kombinacije jekla (puše). Nosilci so vez med motorjem – agregatom in karoserijo avtomobila. 

Kaj pomeni toga prema?

Geometrija preme mora biti vedno nastavljena  v tovarniško predpisanih izmerah. Samo na ta način bo avtomobil varen v vseh pogojih med uporabo oziroma vožnjo. Zadnja prema je lahko tudi v izvedbi, kjer je prema istočasno tudi vzmetna os.  Most ali prema se menja po potrebi in nima predpisanega intervala od proizvajalca posameznega vozila. 

Prikazovanje 1–40 od 7461 rezultatov

podvozje in pogon

MOST – prednji in zadnji 

Zadnja prema je samo eden izmed mnogih tehničnih  izrazov. V praksi se za avtomobilski most namreč uporabljajo različni nazivi.  Lastniki vozil, servisni svetovalci, avtomehaniki,  avtokleparji.  Mehaniki uporabljajo različne nazive, najpogostejši so:

Prema prednja,
Prema zadnja, 
nosilec vzmetenja, 
nosilec agregata,
most prednji ,
most zadnji, 
pomožni okvir, 
telo osi,
nosilec osi,
vzmetna prema. 

Vsa poimenovanja avtodelov so pravzaprav primerna in ustrezna. Mi bomo v nadaljevanju uporabljali  izraz most. Vozilo ima v svoji konstrukciji karoserije pritrjena dva mosta. Prednjega in zadnjega. 

Prednji most praviloma drži prednje obese, vilice in stabilizator. Vedno je na prednji most pritrjen tudi motor – agregat. Pritrditev je izvedena z nosilci motorja. Ti so izdelani na način, da je med ohišjem nosilca in sredino nosilca oziroma pušo vstavljena guma. Ta prepreči prenos tresljajev motorja na karoserijo in obratno. Nosilci so avtodeli, ki so  praviloma v večini primerov izdelani iz aluminijaste zlitine in kombinacije jekla (puše). Nosilci so vez med motorjem – agregatom in karoserijo avtomobila.

Most prednji

Prednji most praviloma drži prednje obese, vilice in stabilizator. Vedno je na prednji most pritrjen tudi motor – agregat. Pritrditev je izvedena z nosilci motorja. Ti so izdelani na način, da je med ohišjem nosilca in sredino nosilca oziroma pušo vstavljena guma. Ta prepreči prenos tresljajev motorja na karoserijo in obratno. Nosilci so praviloma v večini primerov izdelani iz aluminijaste zlitine in kombinacije jekla (puše). Nosilci so vez med motorjem – agregatom in karoserijo avtomobila. 

Kaj pomeni toga prema?

Geometrija preme mora biti vedno nastavljena  v tovarniško predpisanih izmerah. Samo na ta način bo avtomobil varen v vseh pogojih med uporabo oziroma vožnjo. Zadnja prema je lahko tudi v izvedbi, kjer je prema istočasno tudi vzmetna os.  Most ali prema se menja po potrebi in nima predpisanega intervala od proizvajalca posameznega vozila.